Over WIN-O melanoom

Bestuur en DMSCG

De organisatie van de zorg rondom de nieuwe behandelingsmodaliteiten en de behandeling van toxiciteit staat hierbij centraal. Daarnaast zal de groep zich inzetten voor het genereren van een actueel overzicht betreffende alle lopende melanoomstudies in Nederland en ook voor het faciliteren van toekomstige (site)-studies. Wij hopen dat dank zij deze initiatieven patiënten met een melanoom de meest optimale behandeling zullen krijgen en tevens de ontwikkeling van nieuwe therapieën wordt bespoedigd. Ook is er de WIN-O melanoom research-groep.

Indien u meer wilt weten over de WIN-O werkgroepen e.d., dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat via: info@win-o.nl

Melanoom bestuur:Dr. Ellen Kapiteijn
: Voorzitter WIN-O melanoomgroep, internist oncoloog LUMC Leiden;

Dr. Maureen Aarts: Algemeen bestuur WIN-O melanoom, WIN-O Penningmeester/secretaris, internist oncoloog MUMC+ Maastricht;

Dr. Dirk Grünhagen: Algemeen bestuur WIN-O melanoom, oncologisch chirurg Erasmus MC Rotterdam;

Dr. Elsemieke Plasmeijer, Algemeen bestuur WIN-O melanoom, dermatoloog Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis Amsterdam.

DMSCG
Begin 2021 zijn er afspraken gemaakt over de afstemming en onderlinge samenwerking op het gebied van melanoom en andere huidtumoren vanuit de WIN-O melanoom, DMTR (Dutch Melanoma Treatment Registry) de TFG (Tumor focus groep) melanoom. Gezien ook de toenemende systemische behandeling van andere huidtumoren met o.a. immunotherapie, is er de wens geuit dit onder 1 noemer te brengen.

Vanuit dit overleg is de overkoepelende naam DMSCG (Dutch Melanoma and Skin Cancer Group) ontstaan.

De WIN-O melanoom-groep, de DMTR en TFG melanoom hebben een verschillende focus en blijven naast elkaar bestaan. Er ligt een basis voor afstemming en samenwerking als natuurlijk proces, mede omdat veel experts zowel lid zijn van de WIN-O melanoom-groep als van de DMTR en TFG melanoom.

Tumor Focus groep melanoom (TFG)

Naar de site van de TFG

Dutch melanoma Treatment Registry (DMTR)

Naar de site van de DMTR