-Promotie Selin Tokez


Op 8 juni 2022 is Selin Tokez gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam op haar proefschrift getiteld “The epidemiology of cutaneous squamous cell carcinoma: from precursor to metastasis.”

In dit proefschrift wordt de epidemiologie van het cutane plaveiselcelcarcinoom (PCC) in haar volle breedte in kaart gebracht, van voorloper tot metastase. Helaas is PCC een vaak onderbelichte ziekte, omdat PCC’s in de meeste landen ter wereld niet op landelijk niveau worden geregistreerd.

Dit heeft geresulteerd in veelal kleine studies met een gebrek aan nationale cijfers. In dit proefschrift is gebruik gemaakt van nationale kankerregistratie data uit zowel Nederland (IKNL) als Engeland (NDRS), gekoppeld aan nationale pathologie data (PALGA) en de Nederlandse Orgaantransplantatie Registratie. Stijgende incidentiecijfers worden getoond voor zowel PCC in situ als invasief PCC, waarbij voor het eerst op nationaal niveau ook incidentiecijfers voor multipele PCC’s per patiënt zijn onderzocht. Middels een predictiemodel is gepoogd om predictoren voor het ontwikkelen van een PCC of basaalcelcarcinoom (BCC) in patiënten met actinische keratose te identificeren.

Huidige stadiëringgsystemen voor PCC zijn gevalideerd in landelijke Engelse data en nieuwe risicofactoren voor gemetastaseerd PCC zijn onderzocht en gerepliceerd in een separaat Nederlands cohort. Tot slot is een studie naar de diagnostische accuratesse van palpatie en echografie in de detectie van lymfeklier metastasen in patiënten met een hoog-risico hoofd-hals PCC uitgevoerd met als doel meer duidelijkheid te verkrijgen voor de rol van echografie in deze patiënten en de richtlijnen hierop aan te passen.