FMT-studie in AVL

FMT-studie in AVL

Voor de FMT-studie worden patiënten gezocht die hun ontlasting willen doneren voor productie van fecestransplantaties (FMTs). Binnen de studie zullen melanoom patiënten die progressie vertonen onder anti-PD-1 therapie behandeld worden met deze FMTs, met als doel een nieuwe respons te induceren. Hierbij zullen FMTs van anti-PD-1 “responding” donoren worden vergeleken met FMTs van “non-responding” donoren. Momenteel wordt er nog gezocht naar “non-responding” donoren.

Welke patiënten komen in aanmerking?

Melanoom patiënten die binnen 4 maanden na start van anti-PD-1 behandeling (palliatief of adjuvant) progressie of terugkeer van ziektevertonen.

Belangrijke exclusiecriteria:

- Auto-immuunziekten

- Immuungerelateerde bijwerkingen waarvoor systemische immuunsuppressie noodzakelijk is (>10mg/dag prednison)

Wat houdt het in voor patiënten?

Voor de screening zullen patiënten 1 keer naar het Antoni van Leeuwenhoek moeten komen voor bloedafname, 1 fecessample moeten inleveren en een vragenlijst moeten invullen. Indien een patiënt geschikt is als donor, zal hij/zij nogmaals 3-5 keer ontlasting moeten verzamelen en zal er nog 1 bloedafname volgen. De ontlasting kan thuis verzameld worden en wordt ook bij de patiënt thuis opgehaald. De voorkeur is dat patiënten op <1,5 uur afstand van Amsterdam of Leiden wonen, omdat de fecessamples binnen een bepaalde tijd in Leiden moeten zijn voor verdere verwerking.

Contactinformatie

Graag willen wij u vragen om potentieel geschikte patiënten te verwijzen voor deelname als fecesdonor. Voor verwijzingen of extra informatie kan contact opgenomen worden met arts-onderzoeker Femke Burgers, NKI-AVL (f.burgers@nki.nl) of prof dr. John Haanen, NKI/AVL (j.haanen@nki.nl). Zodra er voldoende donoren zijn geïncludeerd, kunnen patiënten daadwerkelijk behandeld worden met de FMTs. Hartelijk bedankt voor uw medewerking!