Protocolnummer: 18-277

2125-MEL-301 (Illuminate 301) (gesloten voor inclusie)

Illuminate-301: Een gerandomiseerde fase 3 studie naar intratumoraal IMO-2125 (TLR9 agonist) met ipilimumab versus ipilimumab alleen bij patienten met anti-PD1 refractair melanoom.

doel van het onderzoek: fase 3 onderzoek naar effectiviteit van IMO-2125 met Ipilimumab versus Ipilimumab alleen bij patiënten met gemetastaseerd melanoom dat progressief is na behandeling met anti-PD1

Ziekenhuizen

  • Leids Universitair Medisch Centrum
  • Universitair Medisch Centrum Utrecht

Behandeling

ipilimumab +/- IMO-2125 (TLR9 agonist)

Belangrijkste in/exclusiecriteria

(gesloten voor inclusie)

Belangrijkste inclusie:

gemetastaseerd melanoom, progressie na anti-PD1, geen eerdere behandeling met anti-CTLA4, WHO 0-1, laesie bereikbaar voor intratumorale injectie (al dan niet echogeleid).

Exclusie: onbehandelde hersenmetastasen

Contactpersoon

Dr. Karijn Suijckerbuijk, UMCU