Protocolnummer: 1443-0003

An open label Phase I PET imaging study to investigate the biodistribution and tumor uptake of [89Zr]Zr-BI 765063 in patients with head and neck squamous cell carcinoma, non-small cell lung cancer or melanoma who are also treated with ezabenlimab (open vo

Doel van het onderzoek

The primary objective is to estimate the average relative change from baseline in tumor uptake of [89Zr]Zr-BI 765063 upon treatment with BI 765063

Behandeling

Behandeling: Ezabenlimab, BI 754091

Belangrijkste in/exclusiecriteria

  • Volwassen patiënten zonder actief gebruik van systemische steroïden, geen actieve auto-immuunziekte en een levensverwachting van minimaal 3 maanden
  • ECOG performance status van 0 of 1
  • Initieel alleen patiënten met een SIRPα-polymorfisme V1/V1 als beoordeeld door bloedafname (patiënt-DNA) in een centraal laboratorium; Later kunnen V1/V2 heterozygote patiënten overwogen worden voor deelname aan dit onderzoek.
  • Patiënten met histologisch of cytologisch gedocumenteerde gevorderd/gemetastaseerd primair of recidiverend HNSCC, melanoom, NSCLC waarbij behandeling faalde of patiënten die niet in aanmerking komen voor standaardtherapie
  • Patiënten met ten minste één meetbare laesie volgens RECIST v1.1
  • Patiënt moet ten minste één PET-beeldbare en evalueerbare tumorlaesie hebben met een diameter van minimaal 20 mm
  • Patiënten moeten akkoord gaan met tumorbiopten tijdens de behandeling (optioneel voor eerste 3 patiënten in deel 1).
  • Adequate biologische parameters

Contactpersoon

Dr. C.W. Menke-van der Houven van Oordt,
Amsterdam UMC, locatie VUmc, afdeling medische oncologie
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam
Telefoon: 020-4440522