Protocolnummer: 18-128

CLGK974X2101

Dit is een fase 1 open label dose escalation studie naar gecombineerde behandeling met LGK974 met PDR001 (PD-1 remmer) bij patienten met gemetastaseerd melanoom primair refractair voor PD-(L)1 remming. LGK794 is een oraal middel dat de activiteit van het Wnt pathway blokkeert door remming van het Porcupine eiwit. De rationale is dat Wnt blokkade in de tumor ervoor zorgt dat deze minder goed het immuunsysteem kan ontduiken. Patienten die als beste response op eerdere PD-(L)1 remming progressieve ziekte hadden kunnen verwezen worden.

Ziekenhuizen

  • Universitair Medisch Centrum Utrecht

Doel van het onderzoek

fase 1 onderzoek naar veiligheid en verdraagbaarheid van LGK974, al dan niet in combinatie met PDR001. Uit onderzoek in het laboratorium blijkt dat dit middel een mogelijke behandeling zou kunnen zijn voor patiënten met melanoom.

Behandeling

LGK974 met PDR001 (PD-1 remmer)

Belangrijkste in/exclusiecriteria

Belangrijkste in-/exclusie voorwaarden zijn WHO PS 0-2, meetbare ziekte, bereidheid afstaan gepaarde biopten en afwezigheid van symptomatische, niet onder controle gekomen hersenmetastasen, osteoporose of botmetastasen

Contactpersoon

Dr. Eelke Gort