Protocolnummer: .

EORTC 1208 (Minitub)

Prospective Registry of sentinal node (SN) positive melanoma patients with minimal SN Tumor Burden, who undergo Completion Lymph Node Dissection (CLND) of Nodal observation

Ziekenhuizen

  • Antoni van Leeuwenhoek (NKI) ziekenhuis Amsterdam
  • Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
  • RadboudUMC Nijmegen

Behandeling

CLND or Nodal Observation in stadium llla patienten

Belangrijkste in/exclusiecriteria

In: SN positief met minimal SN tumor Burden (< 0.4 mm maximale diameter en subcapsulair gelegen OF < 0.1 mm ongeacht de locatie binnen de SN)- volgens Rotterdam en Dewar criteria. Ex: gemetastaseerd melanoom.

Contactpersoon

Dr. A van Akkooi
Dr. Grunhagen