Protocolnummer: .

GCT1021-02

Fase 1 first in human studie naar de veiligheid en verdraagbaarheid van HuMAC-Axl-ADC, een Axl-specifiek antibody-drug conjungaat. De rationale is dat Nederlands onderzoek heeft aangetoond dat therapie gericht tegen Axl effectief is in preklinische melanoom modellen. Momenteel zijn er cohorten open voor patienten met een BRAFV600 mutant gemetastaseerd melanoom progressief na BRAF inhibitie en BRAFV600 wildtype melanoom progressief na PD-(L)1 remming.

Ziekenhuizen

  • Antoni van Leeuwenhoek (NKI) ziekenhuis Amsterdam
  • Universitair Medisch Centrum Utrecht

Doel van het onderzoek

Fase 1 onderzoek naar veiligheid en verdraagbaarheid van Axl-specific antibody drug conjugate (HuMAC-Axl-ADC). Uit onderzoek in het laboratorium blijkt dat dit middel een mogelijke behandeling zou kunnen zijn voor patiënten met melanoom.

Behandeling

Axl-specific antibody drug conjugate (HuMAC-Axl-ADC)

Belangrijkste in/exclusiecriteria

De belangrijkste in-/exclusiecriteria zijn ECOG PS 0-1, meetbare ziekte, symptomatische, niet onder controle gekomen hersenmetastasen, LDH > 3x ULN en bij BRAFV600 wt melanomen laatste voorafgaande behandeling PD-(L)1 remming.

Contactpersoon

Dr. Eelke Gort