Protocolnummer: NCT04949113

Nadina trial

Ziekenhuizen

 • Amphia Ziekenhuis Breda
 • AmsterdamUMC
 • Antoni van Leeuwenhoek (NKI) ziekenhuis Amsterdam
 • Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
 • Isala Zwolle
 • Leids Universitair Medisch Centrum
 • Maastricht UMC+
 • Maxima Medisch Centrum Eindhoven
 • MCL Leeuwarden
 • MST
 • RadboudUMC Nijmegen
 • UMCG
 • Utrecht UMC
 • Zuyderland medisch centrum Sittard/Geleen

Doel van het onderzoek

De NADINA studie is een internationale, gerandomiseerde fase 3 studie, waarin de effectiviteit van neoadjuvante immuuntherapie gevolgd door een lymfeklierdissectie bij resectabel stadium III melanoom wordt vergeleken met de huidige standaardbehandeling, namelijk een lymfeklierdissectie gevolgd door adjuvante immuuntherapie. In totaal worden 420 patiënten geïncludeerd.

Behandeling

Behandeling

Patiënten in de neoadjuvante arm (A) starten met twee kuren nivolumab (240mg) en ipilimumab (80mg) (elke 3 weken) en ondergaan in week 6 een therapeutische lymfeklierdissectie. Patiënten die op de neoadjuvante immuuntherapie een complete of bijna complete pathologische respons ontwikkelen (0-10% resterend vitale tumor in resectiemateriaal) gaan direct in de follow-up. Patiënten die een partiële pathologische respons of een non-respons ontwikkelen (>10% resterend vitale tumor in resectiemateriaal), krijgen nog 11 kuren nivolumab (480mg, elke 4 weken), of, in het geval van een BRAF V600E/K mutatie, 46 weken dabrafenib (150mg 2dd) plus trametinib (2mg 1dd).

Patiënten in de adjuvante arm (B), ondergaan een therapeutische lymfeklierdissectie gevolgd door 12 kuren adjuvant nivolumab (480mg, elke 4 weken).

Belangrijkste in/exclusiecriteria

Belangrijkste in/exclusiecriteria

 • 16 jaar of ouder;
 • WHO status 0 of 1;
 • Cytologisch of histologisch bewezen, resectabel, stadium III melanoom, van cutane of onbekende origine, met een of meerdere macroscopische lymfekliermetastasen. Macroscopisch wordt gedefinieerd als:
  • een palpabele lymfeklier, of;
  • een vergrote klier, zichtbaar op de beeldvorming (RECIST v1.1, tenminste 15 mm in de korte as), of;
  • een PET-positieve klier, ongeacht de afmetingen;
 • Maximaal 3 in-transit metastasen (en alleen indien er daarnaast tenminste 1 lymfekliermetastase aanwezig is);
 • Geen andere maligniteiten, tenzij adequaat behandeld en met een maligniteit-gerelateerde levensverwachting van meer dan 5 jaar;
 • Geen eerdere immuuntherapie;
 • Geen eerdere BRAF/MEK remmers;
 • Geen immunosuppressiva in de afgelopen 6 maanden voor aanvang van studie;
 • LDH maximaal 1,5x ULN;
 • Geen afstandsmetastasen;
 • Geen oculair of mucosaal melanoom;
 • Geen auto-immuunziekten;
 • Geen eerdere radiotherapie op de betreffende lymfeklierregio;
 • Geen hepatitis B of C of HIV
 • Geen zwangerschap of borstvoeding

Contactpersoon

Prof. dr. C. U. Blank, AVL Amsterdam

Meer lezen>>