Protocolnummer: M16OPN/CA209-701 NL58906.031.16 NCT02977052

Opacin Neo extensiecohort (PRADO cohort)(gesloten voor inclusie)

Deze studie is bedoeld om de veiligheid van de drie verschillende neo-adjuvante combinatieschema’s van ipilimumab en nivolumab te vergelijken, als behandeling voor patiënten met resectabel stadium IIIb/c melanoom. Het percentage patiënten dat in elke arm immuungerelateerde bijwerkingen ontwikkelt tijdens de eerste 12 weken wordt vergeleken. Daarnaast wordt ook de effectiviteit van de verschillende combinatieschema’s vergeleken waarbij wordt gekeken naar de radiologische en pathologische respons.

Ziekenhuizen

 • Antoni van Leeuwenhoek (NKI) ziekenhuis Amsterdam
 • Universitair Medisch Centrum Utrecht

Behandeling

Stadium 3 melanoom patienten (met meetbare ziekte volgens RECIST 1.1) zullen behandeld worden met 2 kuren ipilimumab/nivolumab in het doseringschema (2x ipilimumab 1mg/kg + nivolumab 3mg/kg) waarbij de minste bijwerkingen zijn opgetreden in het eerste deel van de studie, de effectiviteit van dit schema was hetzelfde als voor de standaarddosering. Aangezien nog geen van de patiënten met een pathologische respons in de OpACIN studie en in het eerste deel van de OpACIN-neo studie een recidief ontwikkeld heeft zal in dit extensiecohort de uitgebreidheid van chirurgische behandeling en adjuvante therapie bepaald worden op basis van de pathologische respons. Voor start van de behandeling zal in de grootste lymfeklier een marker ingebracht worden. Na 6 weken (2 kuren) therapie zal alleen deze klier verwijderd worden en respons zal beoordeeld worden door de patholoog (centrale revisie). Patiënten met een pathologische complete respons of bijna complete respons (<10% vitale tumor cellen in de gemarkeerde lymfeklier) zullen geen aanvullende behandeling ondergaan. Patiënten met een partiële respons (>10 - <50% vitale tumorcellen) zullen een aanvullende lymfeklierdissectie ondergaan maar krijgen geen adjuvante behandeling. Patiënten die geen respons hebben op therapie (>50% vitale tumorcellen) zullen een aanvullende lymfeklierdissectie ondergaan en daarna bestraald worden en aanvullend behandeld worden met nivolumab gedurende 1 jaar.

Belangrijkste in/exclusiecriteria

Gesloten voor inclusie

 • 18 jaar of ouder
 • WHO status 0 of 1
 • Cytologisch of histologisch bewezen, resectabel, stadium III melanoom met een of meerdere macroscopische lymfekliermetastasen (meetbaar volgens RECIST 1.1 criteria), waar een biopt uit kan worden afgenomen
 • Patiënten moeten bereid zijn om biopten en extra bloedafnames te ondergaan
 • Geen eerdere immuuntherapie
 • Geen immunosuppressiva in de afgelopen 6 maanden voor aanvang van studie
 • Normaal LDH
 • Geen afstandsmetastasen
 • Geen in-transit metastasen in de laatste 6 maanden
 • Geen auto-immuunziekten
 • Geen radiotherapie voorafgaand aan of na afloop van chirurgie
 • Geen hepatitis B of C of HIV
 • Geen zwangerschap of borstvoeding

Contactpersoon

Prof.Dr. Christian Blank - de Hoop (internist)
Dr. Alexander van Akkooi (chirurg)