Protocolnummer: NL64805.000.18

TIL and anti-PD1 in melanoma

Adoptive TIL therapy with low dose IFN-alpha plus anti-PD1 in metastatic melanoma.

De ACTME (Adoptive Cell Therapy in Metastatic Melanoma) is een door de onderzoekers geïnitieerde prospectieve fase I/II klinische studie. Het doel van de studie is om de veiligheid te onderzoeken van Tumor Infiltrerende Lymfocyten (TIL) in combinatie met anti-PD1 bij patiënten met uitbehandeld gemetastaseerd huidmelanoom. Als dit veilig is gebleken in het eerste cohort, zullen patiënten in het tweede cohort naast TIL en anti-PD1 ook worden behandeld met subcutane injecties met een lage dosering interferon-alpha als inductie- en onderhoudsbehandeling voor de T-cellen. Zowel de veiligheid als effectiviteit van deze combinatie zal worden onderzocht.

Ziekenhuizen

 • Leids Universitair Medisch Centrum

Behandeling

Fase 1, Cohort 1 (n=9): Toevoegen van TIL behandeling aan anti-PD1 immuuntherapie. De TIL wordt vier weken na de eerste anti-PD1 gift gestart (dus gelijktijdig met de derde anti-PD1 gift). TIL wordt driemaal gegeven, om de drie weken. Fase 1, Cohort 2 (n=9): Toevoegen lage dosering IFN-alfa s.c. aan de behandeling met TIL en anti-PD1 immuuntherapie. IFN-alfa wordt 3 weken na de eerste anti-PD1 gift gestart. Hierna zal IFN-alfa 11 weken lang door de patiënt zelf worden toegediend. Indien er geen trSAE optreden gedurende deze eerste reeks zal er een binnen een maand worden gestart met een tweede. Fase 2 (n=25, inclusief de 9 patiënten behandeld in fase 1 cohort 2): Patiënten worden behandeld met TIL, IFN-alfa en anti-PD1 volgens hetzelfde schema als in fase 1 cohort 2. Het geven van de tweede cyclus hangt nu echter ook af van de werkzaamheid. Bij progressieve ziekte of een complete respons, zal geen tweede reeks meer worden gegeven.

Belangrijkste in/exclusiecriteria

  • Inclusie criteria:
   • Leeftijd ≥ 18 jaar
   • Histologisch of cytologisch bewezen gemetastaseerd huidmelanoom
   • Melanoom moet voldoen een van de volgende stadia volgens de AJC C 2009 stadiering:

- Niet resectabel regionaal gemetastaseerd melanoom, stadium IIIC

- Stadium IV melanoom

 • Patiënten met hersenmetastasen moeten tenminste 2 maanden neurologisch stabiel zijn en mogen geen dexamethason gebruiken
 • Meetbare ziekte volgens RECIST versie 1.1
 • Een verwachte overleving van tenminste 3 maanden
 • WHO score van ≤1
 • Binnen de twee weken voor de eerste dag van de studie moeten de lab parameters binnen de normale range vallen, behalve de volgende lab waarden, deze moeten binnen de hieronder aangegeven grenzen vallen:
  • Lab Parameter Bereik
   • Hemoglobine ≥ 6,0 mmol/l
   • Granulocyten ≥ 1,500/μl
   • Lymphocyten ≥ 700/μl
   • Bloedplaatjes ≥ 100,000/μl
   • Creatinine klaring ≥ 60 min/ml
   • Serum bilirubine ≤ 40 μmol/l
   • ASAT en ALAT ≤ 5 x de normale bovengrens
   • LDH ≤ 2 x de normale bovengrens
  • Patiënt is in staat en bereid om een geschreven toestemmingsformulier te tekenen
  • Progressieve ziekte onder voorgaande behandelingen met bijvoorbeeld BRAF-remmers, MEK-remmers of immunotherapie, waaronder anti-PD1. Systemische behandelingen moeten echter wel tenminste vier weken voor deelname aan de studie zijn beëindigd.
 • Exclusie criteria:
  • Klinisch significant hartfalen (NYHA klasse III of IV)
  • Andere serieuze en acute of chronische ziekte, bijvoorbeeld actieve infectie die het gebruik van antibiotica behoeft, stollingsziekte, of andere conditie die behandeling behoeft met medicatie die niet samengaat met de studiemedicatie
  • Actieve immuundeficiëntie, auto-immuunziekte die behandeling met immunosuppressiva behoeft of nog actieve auto-immuun bijwerkingen van eerdere behandeling met checkpoint remmers. Vitiligo is geen exclusie criterium
  • Andere maligniteit gedurende de 2 jaar voorafgaand aan studiedeelname, behalve de behandeling van melanoom niet uitgaande van de huid en in situ cervixcarcinoom
  • Zwangerschap of het geven van borstvoeding
  • Patiënten met een ziekte waarvoor zij systemische behandeling met of corticosteroïden (≥10mg per dag prednison of equivalent) of een ander immunosuppressief middel behoeven binnen 14 dagen voor de start van de behandeling. Inhalatie, smeerbare of oogdruppels met steroïden en adrenale steroïden vervanging is toegestaan.
  • Een serieuze of ongecontroleerde ziekte of actieve infectie die, naar de mening van de onderzoeker, ervoor kan zorgen dat de patiënt meer van de onderzochte middelen toegediend zal krijgen of ervoor zorgt dat de patiënt de onderzochte middelen niet zal kunnen krijgen

Contactpersoon

Dr. H.W. Kapiteijn, Leiden University Medical Center
Drs. M.K. van der Kooij, Leiden University Medical Center